Aniversam 25 de ani

Fiti alaturi de noi

Aniversam  25 de ani

Dragi fraţi şi surori, ne aflăm la un nou moment de sărbătoare din istoria Bisericii Penticostale ,,Elim” din Timișoara: 25 de ani de la inaugurarea prezentului lăcaș de închinare. Un sfert de veac pare mult, dar parcă a trecut atât de repede. Momentul acesta este potrivit pentru a reflecta la tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în acest timp. Belșugul binecuvântărilor Sale, revărsate peste noi, a fost dincolo de așteptările noastre, încât putem exclama ca preotul Azaria altădată: ,,Domnul a binecuvântat pe poporul Său!” (2 Cron., 31:10). Dificultățiile și greutatea construirii acestui lăcaș de închinare, în perioada vechiului regim, între anii 1987-1988, au rămas doar o amintire. Momentul inaugurării din data de 20 noiembrie 1988 a fost momentul în care toți cei prezenți au realizat încă o dată măreția lui Dumnezeu și puterea Lui, care s-a manifestat în ciuda opoziției și a neîncrederii celor ce se împotriveau construirii acest lăcaș de închinare. În anii care au urmat, activitatea din acest lăcaş de închinare a urmărit împlinirea scopului pentru care a fost construit. Laude la adresa lui Dumnezeu au răsunat cu fiecare ocazie în care credincioșii s-au întâlnit aici, iar prezența divină a fost simțită de către cei prezenți. Fiecare participant la serviciile divine, a avut ocazia să se închine prin cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, prezentate atât de către formaţiile bisericii: corul copiilor, corul mare, orchestra şi fanfara, cât şi de către grupuri de tineri sau cântari individuale, culminând cu cântarile comune intonate de miile de credincioşi prezenţi de fiecare dată la închinare. Rugăciunea, de asemenea, a fost o practică permanentă ce a caracterizat biserica noastră, pentru că noi am înțeles valoarea rugăciunii și am experimentat de nenumărate ori răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile bisericii Sale. Nu de puține ori, în tot acest timp, am ascultat cu toții mărturiile celor care, în urma rugăciunilor bisericii, au avut parte de intervenția lui Dumnezeu materializată în vindecări de diferite boli, eliberări de posesiuni demonice, rezolvări ale diferitelor probleme. Dumnezeu Și-a însoțit lucrarea cu semne și minuni, conform promisiunii făcute în Evanghelia după Marcu, 16:17-18. Adevărul biblic a fost predicat de la amvonul bisericii şi mulţi din cei care l-au auzit au crezut şi L-au primit pe Isus Cristos ca Domn și Mântuitor personal, bucurându-se de darul mântuirii. În contextul atâtor schimbări care au afectat societatea românească de-a lungul acestor ani, mesajul biblic predicat în biserica noastră a rămas neschimbat. Evanghelia curată predicată în Biserica ,,Elim" și lucrarea săvârșită de Duhul Sfânt au dus la mântuirea a mii de oameni. Isus Cristos a fost proclamat Domn, iar credința în El, urmată de pocăință sinceră, singura modalitate de a primi mântuirea, îndeplinind-se astfel porunca Mântuitorului: ,,duceţi-vă şi propovăduiţi Evanghelia …!”. În acest context nu putem uita rugăciunea de consacrare a pastorului Ray H. Hughes, din ziua inaugurării acestui lăcaş de cult, în care a folosit expresia: ,,binecuvântat de Domnul să fie cel care de la acest amvon va proclama Adevărul biblic şi blestemat să fie cel care va transmite un mesaj nebiblic”. Biserica noastră a înţeles importanța părtăşiei cu Duhul Sfânt și dezvoltarea continuă a călăuzirii de către Duhul Sfânt, iar acest lucru ne-a prilejuit nenumărate momente de manifestare a prezenței Duhului Sfânt în adunare. Predicarea, însoțită de puterea Duhului, mesajele profetice, împreună cu manifestarea darurilor de vindecare, de vorbire în alte limbi, de cunoștință și alte daruri ale Duhului Sfânt au fost prezente în cadrul serviciilor de închinare. O astfel de manifestare a prezenţei Duhului Sfânt a dus la mântuirea multor suflete şi la consolidarea vieţii spirituale, întărirea credinţei, dezvoltarea slujirii şi a unei vieţi de sfinţire continuă a credincioşilor. Trăind aceste experienţe, și multe altele, ne regăsim atât de bine în ceea ce a trăit poporul evreu şi putem rosti şi noi aceleaşi cuvinte, scrise în 1Sam., 7:12: ,,Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben- Ezer, zicând: Până aici Domnul ne-a ajutat.”! Sentimente de adâncă recunoștință, mulțumire și încântare ne inundă sufletele. Totodată acest moment ne oferă prilejul nimerit de a privi și spre viitor. Dacă până aici Domnul a fost cu noi, credem că El va rămâne cu noi și în continuare, pe parcursul anilor care vor urma, potrivit promisiunii făcute în Isaia, 46:3-4: ,,Ascultați-Mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră: până la bătrânețea voastră Eu voi fi același, până la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc.” Datoria noastră este aceea de a căuta prezența Lui și a rămâne lângă El în ascultare. În această perioadă am constatat că biserica este pusă în faţa unor noi provocări, dar noi dorim să rămânem fideli Adevărului biblic, folosind toate mijloacele puse la îndemâna noastră de Duhul Sfânt, pentru a răspândi Evanghelia în așa fel încât Biserica ,,Elim” să fie instrumentul prin care oamenii să-L cunoască pe Dumnezeul cel viu şi adevărat, care mântuieşte sufletele oamenilor, prin credinţa în Domnul Isus Cristos. Vom lupta pentru familiile noastre într-un context social vitreg. Înțelegem importanța promovării valorilor familiale conform voii lui Dumnezeu. Aşa cum până aici le-am promovat, vom continua să o facem, indiferent de presiunile exercitate din afară. Le vom practica și îi vom ajuta pe toți cei care vor dori, acest lucru, să le practice și ei. Înțelegem și faptul că generația tânără este un lucru de preț pentru biserică și de aceea vom căuta ca, prin rugăciune și asistarea spirituală a acestei generații, valori sănătoase și convingeri spirituale puternice să fie fundamentate în fiecare copil, adolescent sau tânăr prezent în biserica noastră. Credem, de asemenea, că dorim cu toții ca Biserica ”Elim” să fie locul în care Duhul Sfânt să se manifeste în toată plinătatea puterii Sale. Sufletele oamenilor să fie mântuite, iar cei mântuiți să aibă parte de consolidare spirituală prin lucrarea săvârșită de Duhul Sfânt. Cei bolnavi să exprimenteze vindecare spirituală și fizică prin credința în Domnul Isus Cristos. Rugăciunile făcute în locul acesta să fie stăruitoare și neîntrerupte, în așa fel încât să primească răspuns din partea lui Dumnezeu. De asemenea, unitatea frățească este una dintre caracteristicile Bisericii lui Dumnezeu pe care vom căuta să o dezvoltăm în Biserica ,,Elim”. Fiecare dintre noi am fost răscumpărați din păcat și așezați în Trupul lui Cristos, ca parte componentă a acestuia. Această chemare este foarte importantă și tocmai ea ne responsabilizeză și ne convinge de faptul că trebuie să dezvoltăm un climat de unitate și părtășie frățească, purtând grijă de cei săraci, rugându-ne pentru cei bolnavi, consiliindu-i pe cei care trec prin situaţii dificile, în aşa fel încât fiecare credincios să se simtă parte a Trupului lui Cristos, care este Biserica. Prin aceasta biserica este mai puternică și mai capabilă să-și împlinească scopurile încredințate ei de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a aşezat în această ţară şi în acest oraş, avem responsabilitatea de a fi ,,lumină, sare şi cetate aşezată în vârf de munte” în această societate, continuând să ne rugăm pentru poporul român, să transmitem mesajul Evangheliei şi să trăim cu demnitate şi sfinţenie. În sensul acesta ne vom strădui să fim relevanți pentru cei din jur în practicarea și promovarea valorilor creștine. Biserica ,,Elim” trebuie să fie acea ,,oază” în care fiecare om în căutare de liniște sufletească, de pace, siguranță spirituală și mântuire, să le poată găsi aici, pentru ca astfel să-şi îndeplinescă scopul primordial prin care Sfânta Treime: Dumnezeu-Tatăl, Creatorul, Domnul Isus, Mântuitorul, şi Duhul Sfânt, Călăuzitorul să fie slăvită şi glorificată. Cu această ocazie dorim să mulţumim tuturor membrilor şi celor care de-a lungul timpului s-au implicat în activităţiile bisericii, atât în domeniul spiritual cât şi în cel administrativ. Apreciem implicarea fiecăruia în bunul mers al bisericii şi fie ca Dumnezeu să ne răsplătească tuturor slujirea şi implicarea!

,,Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben- Ezer, zicând: Până aici Domnul ne-a ajutat.”! 1Sam., 7:12 23

Dumitru MOȚPastorul Bisericii Penticostale ,,Elim” Timișoara

PUBLICAT DE: admin

Niciun comentariu inca. Fi tu primul!

Lasa un comentariu

Reseteaza toate campurile