“Duminica dimineata | Liviu Rades”
Din noiembrie 16th, 2014

Predica sustinuta de:

Liviu Rades

Mot Dumitru

Text:

Luca 12 : 29 – 48

12:29  Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea.

12:30  Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele.

12:31  Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

12:32  Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.

12:33  Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia.

12:34  Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.

12:35  Mijlocul să vă fie încins şi făcliile aprinse.

12:36  Şi să fiţi ca nişte oameni, care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă.

12:37  Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească.

12:38  Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind!

12:39  Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.

12:40  Şi voi, deci, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”

12:41  „Doamne” I-a zis Petru „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?”

12:42  Şi Domnul a zis: „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?

12:43  Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!

12:44  Adevărat vă spun, că îl va pune peste toată avuţia sa.

12:45  Dar dacă robul acela zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină”; dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete,

12:46  stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie, şi-l va tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor.

12:47  Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.

12:48  Dar cine n-a ştiut-o şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

 

 

 

 

PUBLICAT DE: admin

Niciun comentariu inca. Fi tu primul!

Lasa un comentariu

Reseteaza toate campurile