“Duminica seara | Gorda Ioan”
Din octombrie 12th, 2014

Predica sustinuta de:

Gorda Ioan

Text:

Matei  4 : 1 – 11

4:1  Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.

4:2  Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.

4:3  Ispititorul s-a apropiat de El şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”

4:4  Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

4:5  Atunci diavolul L-a dus în Sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului,

4:6  şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

4:7  „De asemenea este scris” a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.”

4:8  Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:

4:9  „Toate aceste lucruri ţi le voi da ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”

4:10  „Pleacă, Satano” i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”

4:11  Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească

PUBLICAT DE: admin

Niciun comentariu inca. Fi tu primul!

Lasa un comentariu

Reseteaza toate campurile