“Joi | Marcel Codreanu”
Din iulie 24th, 2014

Predica sustinuta de:

Marcel Codreanu

Text:
1 Imparati 11 : 26 – 40

 

11:26  Şi Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, Efratit din ţereda şi avea ca mamă pe o văduvă numită ţerua.

11:27  Iată cu ce prilej a ridicat el mâna împotriva împăratului. Solomon zidea Milo şi închidea spărturile cetăţii tatălui său David.

11:28  Ieroboam era tare şi viteaz; şi Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif.

11:29  În vremea aceea, Ieroboam, ieşind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Şilo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp.

11:30  Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în douăsprezece bucăţi,

11:31  şi i-a zis lui Ieroboam: „Ia-ţi zece bucăţi! Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi rupe împărăţia din mâna lui Solomon, şi-ţi voi da zece seminţii.

11:32  Dar el va avea o seminţie, din pricina robului Meu David şi din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate seminţiile lui Israel.

11:33  Şi aceasta, pentru că M-au părăsit şi s-au închinat înaintea Astarteei, zeiţa Sidonienilor, înaintea lui Chemoş, dumnezeul Moabului şi înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon şi pentru că n-au umblat în căile Mele ca să facă ce este drept înaintea Mea şi să păzească legile şi poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon.

11:34  Nu voi lua din mâna lui toată împărăţia, căci îl voi ţine domn în tot timpul vieţii lui, pentru robul Meu David pe care l-am ales şi care a păzit poruncile şi legile Mele.

11:35  Dar voi lua împărăţia din mâna fiului său, şi-ţi voi da zece seminţii din ea;

11:36  voi lăsa o seminţie fiului său, pentru ca robul Meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea Numele Meu.

11:37  Pe tine te voi lua şi vei domni peste tot ce-ţi va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel.

11:38  Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla în căile Mele şi dacă vei face ce este drept înaintea Mea, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi cu tine, îţi voi zidi o casă trainică, aşa cum am zidit lui David, şi-ţi voi da ţie pe Israel.

11:39  Voi smeri prin aceasta sămânţa lui David, dar nu pentru totdeauna.”

11:40  Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Şi Ieroboam s-a sculat şi a fugit în Egipt la Şişac, împăratul Egiptului; a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon

PUBLICAT DE: admin

Niciun comentariu inca. Fi tu primul!

Lasa un comentariu

Reseteaza toate campurile