“Joi | Marcel Codreanu”
Din aprilie 9th, 2015

Predica sustinuta de:

Marcel Codreanu

Dumitru Mot

Text:

Matei 26 : 14 – 35

26:14  Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă,

26:15  şi le-a zis: „Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.

26:16  Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.

26:17  În ziua dintâi a praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis: „Unde vrei să-ţi pregătim să mănânci Paştele?”

26:18  El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i: „Învăţătorul zice: „Vremea Mea este aproape; voi face Paştele cu ucenicii Mei în casa ta.”

26:19  Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit Paştele.

26:20  Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi.

26:21  Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”

26:22  Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”

26:23  Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde.

26:24  Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!”

26:25  Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul şi I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da” i-a răspuns Isus „tu eşti!”

26:26  Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”

26:27  Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;

26:28  căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

26:29  Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

26:30  După ce au cântat cântarea, au ieşit în muntele Măslinilor.

26:31  Atunci Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: „Voi bate Păstorul şi oile turmei vor fi risipite.”

26:32  Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galilea.”

26:33  Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”

26:34  „Adevărat îţi spun” i-a zis Isus „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”

26:35  Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru

PUBLICAT DE: admin

Niciun comentariu inca. Fi tu primul!

Lasa un comentariu

Reseteaza toate campurile