Intelegerea corecta a Bibliei – optiune sau imperativ?

Înţelegerea mesajului Bibliei nu este un exerciţiu tocmai uşor. Unele pasaje scripturale sunt chiar dificil de înţeles. Cu toate acestea, responsabilitatea înţelegerii corecte a Bibliei nu este doar a pastorilor, a predicatorilor sau a celor care au o activitate cu caracter public şi spiritual. Fiecare creştin autentic are responsabilitatea de a studia Biblia într-un mod foarte serios şi de a o înţelege corect, de-a o aplica în viaţa lui într-un mod corect şi de a o transmite şi altora corect. Cuvântul corect este cel care contează în tot acest proces, care pleacă de la înţelegerea corectă a Bibliei. Creştinul care se apropie de Biblie cu convingerea că acesta este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi cu dorinţa de a înţelege corect adevărurile Bibliei, întâmpină însă câteva dificultăţi.

Una dintre dificultăţi vine din faptul că între lumea cititorului şi lumea Bibliei există foarte multe diferenţe. Diferenţe de cultură, de obiceiuri, diferenţe sociale, politice, geografice, şi alte diferenţe. De aceea este necesar ca pentru înţelegerea Bibliei să fie cunoscute aceste particularităţi ale lumii Bibliei. Autorul creştin, Alfred Kuen, în cartea sa, Cum să interpretăm Biblia, dă un exemplu sugestiv pentru a ilustra importanţa cunoaşterii particularităţilor lumii biblice. În Luca 13:32, Domnul Isus transmite un mesaj lui Irod numindu-l vulpe: „spuneţi vulpii aceleia”. Pe cititorul de azi gândul îl conduce spre înţelegerea faptului că Irod era viclean, acesta fiind punctul de asemănare imediat dintre Irod şi vulpe, dar în vremea Domnului Isus vulpea era simbolul cruzimii. Iată deci că o cunoaştere bună a particularităţilor lumii biblice este foarte importantă pentru înţelegerea Bibliei.

O altă dificultate este dată de lipsa de pregătire biblică şi teologică. Circulă în lumea evanghelică un mit conform căreia ignoranţii şi cei care au puţină educaţie intelectuală sunt mai smeriţi decât cei care studiază şi se pregătesc din punct de vedere intelectual. Pentru a putea înţelege corect Biblia, studiul acesteia şi pregătirea teologică sunt absolut necesare. Creştinul interacţionează cu Dumnezeu sub forma unei colaborări în care omul îşi face partea lui iar Dumnezeu Îşi face partea Lui. Omul nu poate să facă partea lui Dumnezeu, iar Acesta nu vrea să facă partea omului. În procesul înţelegerii Bibliei partea omului este aceea de a studia, de a-şi dezvolta capacităţile intelectuale pentru înţelegerea Bibliei, iar Dumnezeu va descoperi prin Duhul Sfânt adevărurile ascunse în textul Bibliei

O dificultate demnă de a fi semnalată este dată de nivelul spiritual al creştinului care încearcă să înţeleagă adevărurile biblice. Creştinii imaturi, din cauza nivelului scăzut de spiritualitate, au dificultăţi în a înţelege corect mesajul lui Dumnezeu înregistrat în Biblie. Pentru că autorul divin al Scripturii este Duhul Sfânt, care i-a inspirat pe scriitorii Bibliei, adevărurile biblice sunt adevăruri spirituale care trebuie înţelese într-un mod spiritual (duhovnicesc). Cu cât nivelul spiritual al creştinului este mai mare, cu atât acesta înţelege mai bine adevărurile biblice.

Revenind la modul în care creştinul poate ajunge să înţeleagă corect Biblia, studiul textului scriptural trebuie să cuprindă câteva particularităţi ale pasajului studiat care trebuie clarificate pentru o înţelegere corectă a acelui pasaj biblic. Procesul de analizare a unui text biblic trebuie să înceapă cu studierea contextului istoric al acelui pasaj biblic. Este important de aflat: autorul, destinatarii, data scrierii, locul scrierii, cauza scrierii şi scopul scrierii. Cunoscând aceste elemente ale contextului istoric al pasajului putem înţelege mai bine adevărurile transmise în pasajul biblic.

De asemenea este important de studiat contextul literar al pasajului, identificând tipul de literatură al pasajului şi contextul imediat în care acesta apare în Biblie. Biblia, fiind o carte complexă din punct de vedere literar, conţine mai multe tipuri de literatură şi nu toate se interpretează la fel. De aceea este importantă identificarea tipului de literatură al pasajului studiat. Sigur că analiza textului propriu-zis al pasajului nu poate fi omisă. În cadrul acestei analize pasajul poate fi împărţit în paragrafe mai mici pntru a putea fi observat mai uşor. Apoi se identifică indicatorii structurali (cuvinte de legătură, cuvinte cu acelaşi înţeles, cuvinte cu semnificaţie opusă, cuvinte referitoare la aceeaşi persoană). Se explică expresiile sau cuvintele mai dificile apoi se extrag ideile. Întotdeauna ideile descoperite se vor confrunta cu restul Bibliei pentru că ele trebuie să se armonizeze cu întreaga Biblie, iar la final se pot consulta interpretările altor exegeţi, teologi sau autori care au analizat acelaşi text biblic.

Iată deci, un mod de a studia textul biblic în aşa fel încât acesta să fie înţeles corect. Înţelegerea corectă a Bibliei nu este o opţiune, ci un imperativ. În procesul de studiu şi înţelegere a adevărurilor biblice există colaborare între Duhul Sfânt şi cel care studiază Biblia. Duhul Sfânt descoperă, iar credinciosul studiază.

Pentru înţelegerea corectă a Bibliei este nevoie de Duhul Sfânt şi de o metodă corectă de studiu biblic.

de Adrian D. Stupar

Niciun comentariu inca. Fi tu primul!

Lasa un comentariu

Reseteaza toate campurile