Cuvantul pastorului
valori
istoria

Cine suntem?

Valorile. Viziunea. Misiunea.

Valorile noastre

Ceea ce descriem aici reprezintă temelia spirituală peste care este clădită Biserica ELIM. Acestea sunt valori biblice care ne reprezintă, ne motivează şi ne călăuzesc în slujire. Cristos este Domn Recunoaştem că Domnul Isus Cristos este capul bisericii şi ne supunem autorităţii şi voinţei Sale în tot ceea ce facem. (Efes. 1:22-23). Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu Ne vom lupta să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu nealterat, oferindu-l tuturor în contextul exegetic adecvat (2 Tim. 2:15; 3:16). Închinare autentică Dorim să-L recunoaştem şi să-L glorificam pe Cristos atât în vieţile noastre personale cât şi în închinarea noastră comună în biserică (1 Corint. 10:31). Rugăciune Recunoaştem dependenţa noastră totală faţă de Domnul atât în rugăciunea noastră personală cât şi în rugăciunea noastră ca biserică pentru tot ceea ce facem – de la început până la sfârşit (Mat. 7:7-11). Suflete pierdute Dorim să câştigăm şi să ucenicizăm pe cei nemântuiţi prin mărturie personală, activitatea în comunitatea noastră şi misiune în general. Desăvârşirea sfinţilor Ne angajăm să avem o biserică pregătită corespunzător, echipată şi capacitată să împlinească eficient lucrarea de slujire la care suntem chemaţi (Efes. 4:11-13). Duhul Sfânt Căutăm să fim umpluţi de Duhul Sfânt pentru a primi puterea necesară de a fi eficienţi în lucrarea de slujire (Fapte 1:8). Excelenţa în slujire Dumnezeu ne-a dat nouă tot ce a avut mai bun – pe Fiul Său – prin urmare, noi ne angajăm să-L onorăm pe Dumnezeu prin a menţine cel mai înalt standard în slujirea şi activităţile noastre (Col. 3:23-24). Conduită Punem preţ pe modul de viaţă care îl onorează pe Cristos în faţa oamenilor (credincioşi şi necredincioşi) şi ne angajăm să ne asemănăm cu Cristos în conduita personală şi în interacţiunea noastră cu ceilalţi oameni (Mat. 7:16). Relaţii creştine autentice Credem că dragostea trebuie să primeze în toate aspectele vieţii bisericii, ca în final să avem membrii cărora să le pese unii de alţii şi să se încurajeze la fapte bune în dragoste (Evrei 10:24-25). Acceptare Uşa bisericii noastre este deschisă tuturor, indiferent de etnie, şi întotdeauna vom trata cu dragoste şi respect pe oricine (Iacov 2:8-9). Angajament Ne angajăm să fim o biserică dedicată oricărui lucru bun care ne ajută să ne împlinim misiunea (Rom. 12:1).

Viziunea noastră

Viziunea nu este ceva care descrie realitatea [ceea ce vedem în faţă noastră acum]; ea este modul nostru de a ne exprima visele şi aspiraţiile, adică ceea ce ar putea să fie realitate. La ELIM, noi avem viziunea: • unui loc unde cei singuri, cei suferinzi, cei robiţi şi cei apăsaţi pot găsi dragoste, vindecare, eliberare, speranţă şi mântuire. • împărtăşirii evangheliei mântuitoare cu toţi cei ce sunt în jurul nostru şi sunt morţi faţă de Dumnezeu în păcatele lor, cu credinţa că ei vor fi răscumpăraţi şi se vor întoarce la Dumnezeu • ca toţi membrii bisericii noastre să ajungă la stadiul cel mai înalt în ce priveşte devotamentul şi relaţia lor faţă de Dumnezeu, urmaşi demni ai lui Cristos, gata de slujire acolo unde sunt chemaţi, conştieţi şi responsabili faţă de acţiunile lor • de a creşte ca biserică şi de a vedea cât mai mulţi oameni întorşi la Dumnezeu. Deşi nu credem nepărat că “tot ce e mai mare e mai bun”, credem însă că rezultatul evident al evanghelizării eficiente este creşterea numerică.

Misiunea noastră

La ELIM, esenţa este Cristos iar misiunea sunt sufletele. Noi, ca şi biserică existăm pentru a: • înălţa pe Cristos în mijlocul nostru • evangheliza lumea • pregăti credincioşii pentru slujire Putem să realizăm acestea numai prin instruire din Biblie, rugăciune, închinare şi părtăşie.